De deelnemers van Team Toekomst worden samen met de basisscholen geselecteerd, vervolgens krijgen zij een nulmeting, na een jaar een 1-meting en na 2 jaar een 2-meting. Want we willen als Team Toekomst laten zien dat wat we doen werkt en sturen bij als resultaten voor kinderen en gezinnen achterblijven. Lees hier onze impacrapportage over de 85 deelnemers aan de cohorten 2 en 3, die allemaal in juni hun tweejarig traject hebben afgerond.

https://teamtoekomst.nl/app/uploads/2023/07/Impactrapportage-Team-Toekomst-17-juli-2023-2.pdf