Naam Omschrijving Download
KvK-uittreksel Uittreksel KVK, incl. KVK-nummer, RSIN, bestuursleden DOWNLOAD
Beleidsplan Bijgevoegd de hoofdlijnen van het beleidsplan DOWNLOAD
Beloningsbeleid Toelichting beloningsbeleid mbt ANBI DOWNLOAD
Jaarrekening 2020 DOWNLOAD
Evaluatiestudie naar de opzet van interventie Team Toekomst DOWNLOAD
Jaarrekening 2020 – ongetekend DOWNLOAD
Masterscriptie rol link werker DOWNLOAD
Privacyverklaring Team Toekomst DOWNLOAD
Jaarrekening 2021 DOWNLOAD
Jaarverslag 2021 DOWNLOAD