Naam Omschrijving Download
KvK-uittreksel Uittreksel KVK, incl. KVK-nummer, RSIN, bestuursleden DOWNLOAD
Beleidsplan Bijgevoegd de hoofdlijnen van het beleidsplan DOWNLOAD
Beloningsbeleid Toelichting beloningsbeleid mbt ANBI DOWNLOAD
Jaarrekening 2020 DOWNLOAD
Evaluatiestudie naar de opzet van interventie Team Toekomst DOWNLOAD
Jaarrekening 2020 – ongetekend DOWNLOAD
Masterscriptie rol link werker DOWNLOAD
Privacyverklaring Team Toekomst DOWNLOAD
Jaarrekening 2021 DOWNLOAD
Jaarverslag 2021 DOWNLOAD
Signalenlijst kindermishandeling en huiselijk geweld en signalenkaart, bedoeld voor linkwerkers Team Toekomst heeft een beleid op de omgang met kindermishandeling en huiselijk geweld. Het beleidsstuk is desgewenst opvraagbaar via info@teamtoekomst.nl. De bijgevoegde documenten zijn werkdocumenten voor linkwerkers, slechts nadat de pedagoog van het team is betrokken. DOWNLOAD
Signalenlijst, bedoeld voor linkwerkers Idem DOWNLOAD
Presentatie Team Toekomst extern DOWNLOAD
Impactrapportage cohort 1 DOWNLOAD
Arbobeleid Team Toekomst DOWNLOAD
HR-beleid
Jaarverslag 2022 DOWNLOAD
Jaarrekening 2022 DOWNLOAD
Vacature linkwerker In de bijlage alle informatie over de vacature voor een linkwerker bij Team Toekomst. DOWNLOAD
Impactrapportage cohorten 2 en 3 Bijgevoegd de impactrapportage van de 85 deelnemers van de cohorten 2 en 3 DOWNLOAD