Team Toekomst zet zich in Delfshaven iedere dag in om kinderen die niet kansengelijk opgroeien te voorzien van een fijnmazig vangnet in hun eigen buurt. Zodat ook zij zich kunnen ontwikkelen tot evenwichtige en gelukkige volwassenen. Het team heeft krachtig netwerk opgebouwd waarbinnen ieder kind gezien wordt. Met hun eigen maatwerktrajecten ondersteunt Team Toekomst langdurig kinderen (en het gezin daaromheen) die anders buiten de boot dreigen te vallen. Als het gaat om kortdurende ondersteuning, zijn er de wijknetwerkers van Team Toekomst. Zij helpen jaarlijks zo’n duizend wijkbewoners met zaken als het vinden van een sportclub en met het aanvragen van financiële ondersteuning.

Het geheim van Team Toekomst? Met brugfunctionarissen en wijknetwerkers uit Delfshaven zélf – vaak geboren en getogen in de wijk met een vertrouwd gezicht en groot bereik in de buurt – bereikt het Team precies die mensen die het hardst hulp nodig hebben en komen de beschikbare financiële middelen daar terecht waar de behoefte het grootst is.

Vacatures: