Team Toekomst is een initiatief van een aantal zeer ervaren activiteitenaanbieders en moeders in Delfshaven. Wij zien dat er nog te veel kinderen tussen wal en schip vallen. Ondanks het aanbod aan onderwijs, zorg en activiteiten lukt het hun -samen met de scholen en hun ouders- niet om alle kansen te benutten. Team Toekomst ondersteunt deze kinderen langdurig en helpt ze zo om hun talenten te ontwikkelen. 

Voor de toekomst van Delfshaven.

Als de kinderen in Delfshaven zich goed kunnen ontwikkelen dan hebben we daar als gemeenschap allemaal profijt van! Ons programma focust zich op het verbeteren van sociaal-emotionele vaardigheden, geloof in het eigen kunnen en onderwijsresultaten. We zorgen er voor dat alle kinderen mee kunnen doen met het reguliere aanbod in de wijk en zo sociaal kapitaal opbouwen. Zo helpen we ze op weg om gelukkige volwassenen te worden. Mensen die op hun beurt weer meehelpen aan de ontwikkeling van Delfshaven.

We brengen het beste samen.

Delfshaven is een levendig deel van Rotterdam met diverse gemeenschappen en wijken. Team Toekomst brengt het beste uit Delfshaven samen. Scholen, (sport)clubs, vrijwilligers, culturele organisaties, huiswerkaanbieders en scholen: samen zorgen we ervoor dat de kinderen zich kunnen ontwikkelen, meer zelfvertrouwen krijgen, hun talenten ontdekken en een netwerk opbouwen.

Ons programma in het kort

  • Wij werken samen met basisscholen in de wijk. 
  • Wij werken nauw samen met de activiteiten- en zorgaanbieders in Delfshaven.
  • Onze methode richt zich vooral op kinderen die het meeste profijt kunnen hebben.
  • Wij helpen elk kind met een op maat gemaakt plan.
  • Onze inzet richt zich op de lange termijn.
  • We zorgen ervoor dat de resultaten meetbaar zijn.
  • Onze methode is bewezen succesvol in London.

Team

Mirjam van Rijn

Cofounder en overall coordinator
mirjam@teamtoekomst.nl
06 27 17 98 84

“Als moeder van 3 kinderen en als mede-oprichter van meerdere sportverenigingen en de sportspullenbank merkt Mirjam dat teveel kinderen in Delfshaven niet als vanzelf lid worden van een vereniging, of deel kunnen nemen aan bijvoorbeeld cultuur, of creatief aanbod in de wijk. Daar kunnen we met elkaar iets aan doen, samen als partijen in en van de wijk. Daar gaan we voor: Samen voor ieder kind in Delfshaven!”

Saïda Ouarirou

Linkwerker
saida@teamtoekomst.nl
06 55 81 79 74

“Saida is een enthousiast en sociaal gedreven mens. Zij haalt voldoening uit het helpen en verbinden van mensen. Saida voelt zich zeer betrokken bij kansengelijkheid in het onderwijs. Zij gelooft dat in elk kind talent schuilt en maakt zich als Linkwerker er hard voor dit talent optimaal te ontwikkelen. Zodat zij veerkrachtig mee kunnen doen in een meer inclusieve maatschappij.”

Fatma Ankarali

Linkwerker
fatma@teamtoekomst.nl

“Fatma Ankaralı is geboren en getogen in de Delfshavense wijk Spangen. Ze is moeder van 3 kinderen. Ze heeft 16 jaar in het onderwijs gewerkt. Hierdoor weet ze hoe het schoolsysteem werkt. Ook weet ze precies met leerkrachten, ouders en kinderen te communiceren. Haar netwerk binnen Delfshaven is sterk. Zij weet als ervaringsdeskundige waar ouders in de wijk tegenaan lopen. Ze haalt energie uit het helpen van mensen. Echt een luisterend oor bieden is voor haar een pré. “

Jan-Willem

janwillem@teamtoekomst.nl

“Jan-Willem wordt gedreven door het bewijzen van de impact van maatschappelijke initiatieven. Hij heeft ruime ervaring op het gebied van data en analyse en is daarom bij Team Toekomst verantwoordelijk voor het verzamelen en analyseren van de data. Op die manier kunnen we laten zien dat Team Toekomst werkt! ”

Hugo

hugo@teamtoekomst.nl

“Hugo werkt al sinds 2000 hier in de Bospolder Tussendijken, eerst als opbouwwerker en nu als zelfstandig sociaal ondernemer en aanbieder van een divers cursusaanbod gericht op cultuur en mediatechniek. Er zijn hier in de wijk tientallen aanbieders op het gebied van talentontwikkeling. Toch vinden veel kinderen maar mondjesmaat hun weg daar naar toe. Binnen Team Toekomst verzorgt Hugo de externe contacten met cultuur- en sportaanbieders, zodat kinderen hun weg daarnaar toe kunnen vinden en daar ook goed begeleid worden.”

De teamleden van Team Toekomst tijdens Zomercampus010

Tijdens de zomercampus010 heeft Team Toekomst de coördinatie gehad over het programma for basisschoolleerlingen in Delfshaven. Naast Mirjam en Hugo, is dit programma uitgevoerd door drie kanjers uit de wijk: Yamina Ayadi, Nazija Bouzidi en Suzanna Vergouwe. Door het team van Hugo, Yamina, Nazija en Suzanna is de hele zomervakantie keihard gewerkt, met mooi resultaat: meer dan 1000 kinderen hebben hun talenten kunnen ontdekken en genoten van zomercampus010. Nu zorgen we er met elkaar voor dat de kinderen ergens duurzaam lid kunnen worden, want ieder kind verdient het om zijn of haar talenten te ontwikkelen!