De subsidieregeling Brugfunctionaris (Linkwerker)

Deze is in het leven geroepen heeft als doel dat scholen iemand met een brugfunctie (linkwerker) kunnen inzetten die laagdrempelig bereikbaar is voor het gezin. Zo krijgt het gezin vroegtijdig hulp bij vragen en zorgen die niet direct met onderwijs te maken hebben, kunnen andere medewerkers in het schoolteam zich op hun kerntaak richten, en kunnen leerlingen beter tot ontwikkeling en leren komen.

Werkwijze Team Toekomst

Schematische weergave werkwijze Team Toekomst

1. Het Schoolteam

Gespeudonimiseerde schooldata
Aan de dataverantwoordelijke binnen de school vragen we twee keer per jaar een export te draaien uit het systeem. Dit wordt vervolgens automatisch ingelezen.

Selectie leerling
Aan docenten van de middenbouw vragen we twee keer per jaar om naar aanleiding een shortlist van potentiële deelnemers aan te geven welke leerlingen het meeste baat kan hebben aan het programma.

Monitor en effectonderzoek
We houden tussentijds contact voor evaluatie en voortgang. Onze linkwerker komt regelmatig naar school om contact te kunnen houden met ouders, kinderen en het schoolteam. Ook kun je aan de hand van dashboards de voortgang monitoren.

2. Team Toekomst Tools

Short List
De schooldata wordt ingeladen in Power BI en daaruit volgt een shortlist op basis van de rekenvaardigheid en taalvaardigheid van een leerling.

Registratie systeem
Tijdens het traject worden er verschillende metingen gegaan om de voortgang van de leerling te volgen en het meten van hun self efficacy (SBSK) en social emotionele gezondheid (SDQ).

Dashboard
De geregistreerde leerlingdata wordt omgezet naar realtime dashboards om de effectiviteit van de aanpak te beoordelen en eventueel de werkwijze aan te passen naar de behoefte van de leerling. Ook kan het schoolteam richting de overheid de effecten van de brugfunctionaris subsidie rapporteren.

3. Team Toekomst Linkwerker samen met de leerling en het gezin

De linkwerkers zorgen we ervoor dat de leerlingen de kans krijgen om zichzelf te ontwikkelen! Zodat ze zelfvertrouwen opbouwen, hun talenten ontdekken en een sociaal vangnet opbouwen. Zeker voor hen die dat het hardst nodig hebben, bieden wij een persoonlijk ontwikkelplan op maat, voor het kind én het gezin! De linkwerker heeft iedere 2 weken contact met het kind. Zo houden we vinger aan de pols en kunnen we meteen bijsturen als dat nodig is.

4. Eén partner voor al het aanbod

Het schoolteam helpt vaak met het invullen van buitenschoolse formulieren (Jeugd Sport- of cultuurfonds). Of jullie organiseren zelf naschoolse activiteiten, zoals sportactiviteiten of huiswerkbegeleiding. De Team Toekomst Wijknetwerker ondersteunt hierin. Wij verzorgen niet alleen de aanvraag, maar ondersteunen 2 jaar lang het kind en het gezin bij iedere belemmering die ontstaat als kinderen deel willen nemen aan activiteiten.
De wijknetwerker zorgt voor een aantrekkelijke vakantieprogrammering is, dat dat zoveel mogelijk gebeurt met de wijkpartners en streeft ernaar dat 20% van de leerlingen vervolgens lid wordt bij een lokale club.

Doet jouw school ook mee?

A) Team Toekomst werft een linkwerker (brugfunctie)
Door ervaringsdeskundige uit de wijk te betrekken en hen meenemen in een opleidingstraject en intensieve ondersteuning aanbieden van de Team Toekomst pedagogen kunnen we op korte termijn een goede linkwerker plaatsen op de scholen, die bekend is met de wijk.

B) Team Toekomst biedt een monitor- en effectonderzoek
De meta data wordt ontsloten via een dashboard waardoor het voor de eenvoudig is om aan de monitoringseisen vanuit de subsidie te voldoen.

C) Team Toekomst helpt je bij het aanvragen van de subsidieregeling Brugfunctionaris
Er is een Q&A beschikbaar op aanvraag zodat wij kunnenhelpen met het aanleveren van de gevraagde informatie. Je kunt je vraag stellen via het contactformulier onderaan deze pagina.

D) Team Toekomst ontlast het schoolteam
We gaan naast het gezin staan en nemen ze bij de hand, ook voor vragen die niet direct met onderwijs te maken hebben. En zelfs buiten de reguliere 9:00 – 17:00 werktijden is Team Toekomst bereikbaar.

Onze linkwerker Yamina Ayadi is sociaal werker van het jaar 2023!


Wil je meer informatie over Team Toekomst, onze aanpak en onze verandertheorie? 

Neem dan contact met ons op via onderstaand formulier en we nemen contact met je op.

    Naam
    Email
    Telefoon
    Jouw vraag
    Ik ben een..