Team Toekomst richt zich op kinderen uit de middenbouw van de basisschool. Wij bieden hen een tweejarig programma aan dat bestaat uit de volgende stappen:

stap 1

Selectie & aanmelding

De kinderen worden geselecteerd uit anonieme databestanden van scholen of worden aangemeld door ouders zelf, die over Team Toekomst hebben gehoord.

stap 2

Persoonlijk ontwikkelplan

Voor we aan de slag gaan wordt elk kind gekoppeld aan een linkwerker van Team Toekomst. Samen met de ouders en het kind stelt zij/hij een op maat gemaakt ontwikkelplan op. 

stap 3

Aan de slag!

Elk kind krijgt minimaal 4 uur extra naschoolse activiteiten per week, waarvan de helft aan sport besteed wordt. We maken gebruik van het bestaande aanbod in Delfshaven. De linkwerker heeft iedere 2 weken contact op met het kind. Zo houden we vinger aan de pols en kunnen we meteen bijsturen als dat nodig is.

stap 4

Resultaat meten

Tijdens het hele programma verzamelen wij data. Dit doen we geanonimiseerd. Hierdoor kunnen wij bijhouden wat de resultaten zijn op korte en lange termijn. Onze focus ligt op de ontwikkeling van de kinderen. Daarom meten we het effect van ons programma op het deelnemende kind.

Foto door: Paul van der Blom

Wie hebben we daarvoor nodig?

Scholen

Team Toekomst werkt samen met de scholen in de wijk. Team Toekomst is het naschoolse programma op maat, aanvullend aan school.

Aanbieders

Team Toekomst werkt samen met de aanbieders in de wijk, want ieder kind verdient een lidmaatschap van een vereniging, liefst in de buurt.

Linkwerker

De linkwerker koppelt deelnemers, aanbieders en scholen aan elkaar. En stelt voor iedere deelnemer een ontwikkelplan op. Een belangrijke rol.

Meetbaar resultaat

Team Toekomst wil laten zien dat de persoonlijke, tweejarige begeleiding van kinderen zinvol is en ervoor zorgt dat de kinderen zich positief ontwikkelen. Want we doen dit om ieder kind kansgelijk te laten opgroeien. Dan willen we ook weten of dat inderdaad zo is. We meten de effecten op drie niveaus door de volgende data bij te houden:

1 – Jongere komt bij uitvoerings­programma’s

Descriptieve statistiek

  • Meten van inschrijvingen van initiatieven / activiteiten
  • Meten van uitval bij activiteiten + reden
  • Meten van bezoekfrequentie

2 – Jongere neemt opgedane
skills en houding mee

Verbeteringen in houding

  • Verbeterde sociaal-emotionele gezondheid dmv gedeeltelijke SDQ-meting
  • Verbeterde self-efficacy (invloed op schoolresultaten)

3 – Jongere groeit kansrijker op

Concrete acties en prestaties

  • Verbeterde schoolprestaties

Daarnaast worden de deelnemers ook na afloop van het traject nog gemonitord, om zo zicht te krijgen op de lange termijn positieve effecten van het programma.

Belangrijk om te vermelden is dat Team Toekomst is aangesloten bij het landelijk privacyconvenant Onderwijs, dat kwaliteitsborgen biedt op het gebruik en het opslaan van data.