Op 1 april 2021 tekenden Mirjam van Rijn (Team Toekomst) en Claudia Doesburg (SKVR) een intentieverklaring om samen langdurig op trekken in de versterking van de culturele infrastructuur voor kinderen in Delfshaven. De twee partijen gaan samen op innovatieve wijze een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het culturele en kunstzinnige talent van kinderen in de wijk. De intentie is om een vernieuwend uitvoeringsmodel te implementeren van cultuuronderwijs in de wijk waarvan, dankzij de data-analyse van Team Toekomst, op termijn de impact zichtbaar gemaakt kan worden.

Langdurige ondersteuning
Mirjam van Rijn: “Team Toekomst is een initiatief van een aantal ervaren activiteitenaanbieders en moeders in Delfshaven. Wij zien dat er nog te veel kinderen tussen wal en schip vallen. Ondanks het aanbod aan onderwijs, zorg en activiteiten lukt het hun -samen met de scholen en hun ouders- niet om alle kansen te benutten. Wij ondersteunen deze kinderen langdurig en helpen hen zo om hun talenten te ontwikkelen. We gunnen ieder kind de mogelijkheid om zijn of haar talent te ontwikkelen en dat geldt niet alleen voor sport, maar ook voor muziek, dans, toneel of creatief. Er zijn heel veel mooie partijen in de wijk met prachtig naschools aanbod. Het is zonde als die klasjes onvoldoende gevuld zijn, terwijl we zeker weten dat onze wijk barst van de talenten en creativiteit.”

“SKVR wil impact maken door Rotterdammers hun creatieve talent te laten ontplooien waardoor zij met meer plezier en weerbaarheid in het leven staan. In de wijken hebben wij een faciliterende en ondersteunende rol om de lokale culturele educatieve infrastructuur centraal te versterken”, vult Claudia Doesburg aan. “Delfshaven is een van onze focusgebieden en daarom zijn wij verheugd over deze samenwerking met Team Toekomst. Zij zijn al stevig verankerd zijn in de wijk en werken volgens een innovatieve methode die maatwerk biedt zodat de kinderen hun kansen optimaal kunnen benutten.”

Samenwerking en maatwerk
De twee partijen starten met een onderzoek naar de behoeftes in de wijk en het opstellen van een stappenplan. Daarna wordt er voor elk deelnemend kind een programma op maat gemaakt dat wordt uitgevoerd door partners uit de wijk. Zij trekken daarin samen op met Rotterdam Sportsupport, dat halverwege 2020 de samenwerking met Team Toekomst is aangegaan. De samenwerking gaat ervoor zorgen dat alle noodzakelijke stedelijke kennis wordt ingebracht in deze Delfshavense interventie. Daarnaast kunnen SKVR en Rotterdam Sportsupport de kennis over de werkzame elementen van de interventie weer elders in de stad inzetten.