Trots! Waar we in september 2020 zijn gestart met het 1e cohort kinderen dat deelneemt aan de interventie van TeamToekomst, zien we na 1 jaar positieve en hoopvolle resultaten! 

We meten jaarlijks de voortgang van de kinderen volgens het factorenmodel van de Gemeente Rotterdam, want het gaat erom dat we de kinderen duurzaam ondersteunen in hun talentontwikkeling.  

Onze resultaten na 1 jaar zijn vergelijkbaar met de resultaten van de West London Zone na 1 jaar. Dat is hoopvol. 

Dank aan het vertrouwen van de basisscholen in Delfshaven, de gemeente Rotterdam, alle donatiefondsen, Social Impact by Design voor het mogelijk maken van onze droom als buurtbewoners, en het vertrouwen van alle wijkpartners. Ook veel dank voor het vertrouwen van SKVR en Rotterdam Sportsupport, die ons de ruimte geven om met de wijkclubs te bouwen. Laten we met elkaar stug doorwerken aan die ene doelstelling: ieder kind in Delfshaven kansgelijk!