Het team van Team Toekomst heeft de afgelopen maanden hard gewerkt aan een preventief jeugdbeleid-interventie, die vanaf start schooljaar 20-21 in samenwerking met partijen in de wijk wordt opgestart. Een interventie die zorgt dat ieder kind kansgelijk kan opgroeien, door het vinden en begeleiden van de kinderen, voor wie dat niet vanzelfsprekend is, te structureren. Dat gaan we nog steeds doen. Maar….

Toen kwam het Corona-virus. Een virus dat ervoor zorgt dat kinderen niet naar school kunnen, dat ouders thuis les moeten geven, maar niet altijd de mogelijkheden hebben om dat te doen, dat geen enkele activiteit nog mogelijk is en veel gezinnen in stressvolle situaties terechtkomen, door bijvoorbeeld onzekerheid op het werk. Juist in die periode is er een kans dat de kansóngelijkheid juist toeneemt. Dat kunnen we met elkaar niet laten gebeuren in Delfshaven. Wij hebben er dan ook voor gekozen om per direct de interventie, zij het in een lichte variant, te starten.

Wat betekent lichte variant?

De lichte variant houdt in, dat we een light support door buddy-vrijwilligers aan kinderen uit Delfshaven aanbieden. De Buddy-vrijwilligers bieden maatwerk: In het ene gezin is steun nodig bij thuis-onderwijs; in het andere gezin is het goed om de kinderen mee naar buiten te nemen, zodat zij hun energie kwijt kunnen. Door zo ook ruimte te bieden voor het ontwikkelen van een vertrouwensband, kunnen de kinderen en hun ouders ook voor andere vragen bij de buddy terecht.

Hoeveel gezinnen en hoe lang?

Vanaf 1 april gaan we de eerste twintig gezinnen ondersteunen. Zo mogelijk (afhankelijk van het aantal aanvragen en beschikbare vrijwilligers) starten we dat iedere week met een nieuwe cohort van 10 gezinnen. Een gezin wordt door ons gesteund tot aan de zomervakantie, dus drie maanden.

Kwaliteit vrijwilligers

Onze vrijwilligers hebben allemaal een VOG, of die is aangevraagd. Zij krijgen van ons een korte training, zodat zij weten wat zij zelf kunnen en waar ze ouders moeten adviseren om contact op te nemen met een andere partij in de wijk. Daarbij hanteren we een monitoringsysteem, dat zowel de vrijwilligers als de organisatie helpt om het traject zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de behoefe van de kinderen. De vrijwilligers worden inhoudelijk en procesmatig ondersteund door ons team. 

Vraag aan scholen

Wij zijn gericht op gezinnen voor wie een preventieve aanpak zinvol is, die normaal al overbelast zijn en nu helemaal of die zelf, bijvoorbeeld door laaggeletterdheid, moeite hebben met het geven aan schoolles aan hun kinderen, met uitzondering van echt complexe thuis-(hulp)situaties. Heeft u gezinnen voor wie deze persoonlijke buddy voor het gezin zinvol kan zijn de komende maanden? Informeert u hen dan. Zij kunnen vervolgens zelf bepalen of zij contact opnemen met mirjam@teamtoekomst.nl