Eind 2019 is een rapport uitgebracht over de kansgelijkheid van schoolkinderen in Delfshaven. 1 van de conclusies die ons is bijgebleven is het feit dat er zoveel kinderen zijn die zonder ontbijt naar school gaan. We kunnen van kinderen vragen om hun best te doen op school en na school lekker te sporten, maar laten we asjeblieft beginnen met het voeden van die lege magen: het kan niet zo zijn dat in Nederland zoveel kinderen zonder ontbijt naar school gaan.

Zowel Nico van Splunter als Team Toekomst zijn vervolgens aan de slag gegaan. Nico ondersteunt nu 3 scholen en Team Toekomst is de samenwerking aangegaan met een nieuwe foundation, stichting FDBCK< specifiek op dit thema. Stichting FDBCK heeft voldoende middelen om op 2 Delfshavense basisscholen te starten. We gaan met elkaar aantonen wat het positieve effect is van de schoollunch voor de kinderen en de scholen en zoeken nog sponsoren om al die andere basisschoolkinderen te kunnen voorzien van een volle maag.

Trots op deze samenwerking, die hopelijk snel verder uitbreidt: ons motto is niet voor niets: samen voor ieder kind in Delfshaven!

Wil je bijdragen een aan gezonde schoollunch voor Delfshavense basisschoolkinderen? https://fdbck.nl/share-now/