Erasmus MC gaat in samenwerking met Team Toekomst onderzoek doen naar de effecten van meerdere interventies op scholen op het gebied van kansgelijkheid in Delfshaven.

In Delfshaven lopen meerdere initiatieven om kansenongelijkheid tegen te gaan, waaronder het aanbieden van gratis schoolontbijten op basisscholen en de interventie van Team Toekomst, waarbij geselecteerde kinderen worden geholpen bij hun ontwikkeling in een tweejarig begeleidingstraject. Om deze en andere projecten zo goed mogelijk te kunnen evalueren – niet alleen als afzonderlijke elementen, maar juist ook als een geheel van complementaire projecten die elkaar kunnen versterken – is het van belang om de effecten in kaart te brengen. Dit is cruciaal aangezien we weten dat er niet 1 gouden oplossing is voor het tegengaan van kansenongelijkheid, maar dat juist een integrale aanpak vanuit initiatieven vanuit verschillende domeinen en in verschillende leefgebieden nodig is om ieder kind in een wijk kansgelijk te laten opgroeien. Met Team Toekomst als partner die verbindt met de scholen en de wijkpartijen kunnen we deze effecten in kaart gaan brengen. Na een intensieve voorbereidingsperiode starten we op 1 november en nemen we 18 maanden de tijd o dit onderzoek goed uit te voeren.