Het afgelopen half jaar heeft Lisa Stoker haar afstudeeronderzoek vormgegeven bij Team Toekomst. Zij heeft een actie-onderzoek uitgevoerd naar de unieke rol van de linkwerker. Zij heeft, naast een gedegen literatuurstudie, tevens meerdere focusgroepen uitgevoerd met zowel linkwerkers als gezinnen en ook meerdere interviews gehouden met gezinnen. Het afstudeeronderzoek is zeer lezenswaardig en te vinden op onze pagina met documenten. Onderstaand een korte conclusie vanuit het afstudeeronderzoek