Team Toekomst is 1 april gestart met het project, om tijdens de Coronaperiode gezinnen gedurende de periode van 3 maanden te ondersteunen, zodat het kind zich kan blijven ontwikkelen op zowel cognitief als sociaal vlak. 

Omdat het team zelf uit moeders uit de wijk bestaat en ook Saïda en Mirjam hun eigen kinderen les moesten geven, is gestart met het werven en begeleiden van vrijwilligers uit de wijk. Er hebben zich deze eerste maand 60 vrijwilligers aangemeld, waarvan er 35 van start zijn gegaan. Zij hebben allemaal een korte opleiding gekregen, een protocol ondertekend en zijn in het bezit van een VOG. Deze vrijwilligers zijn vervolgens aan gezinnen gekoppeld. Het betreft 45 gezinnen, en het betreft 66 kinderen. De aanloop van zowel vrijwilligers als gezinnen die de stap (durven ) te zetten om ondersteuning te vragen is boven alle verwachtingen. Zowel de gezinnen als de vrijwilligers zijn enthousiast over de hulp en steun. Ouders voelen direct verlichting bij prangende zaken die soms al weken spelen. Daarnaast ervaren ouders en kinderen het luisterend oor als zeer prettig. Er komen ook andere vraagstukken op tafel en daar kunnen de vrijwilligers van team Toekomst op adviseren. Verder leveren de vrijwilligers waar gewenst boekjes, speelgoed, sportspullen en helpt Team Toekomst met de aanvraag bij school van een device en het zorgen dat het device ook werkt. Al met al mooie eerste resultaten van de aanpak tot nu toe.