Team Toekomst is een stichting met onafhankelijk stichtingsbestuur. De bestuursleden van stichting Team Toekomst zijn :

  1. Henk Rotgans, directielid woningcorporatie Havensteder, oud-directeur Gemeente Rotterdam (voorzitter).
  2. Ramazan Karaoz, docent op voortgezet onderwijs, heeft lang in Delfshaven gewoond en daar bestuurslid van meerdere maatschappelijke initiatieven geweest. 1 van de kinderen van Ramazan zit op een basisschool in Delfshaven (penningmeester).
  3. Barend de Jong, docent op een basisschool in Delfshaven, vader van 2 kinderen en zeer betrokken bij het thema kansgelijkheid (secretaris)
  4. Lilia Costa, eigenaar van Lil’ Delfshaven, gebiedscommissielid Delfshaven, moeder in de wijk van 3 kinderen en betrokken bij veel maatschappelijke projecten in de wijk.